נובמבר ב9, 2020

הזהות שלכם כברדקיסטים, וגם הבלגן שלכם, בסכנת הכחדה.