נובמבר ב23, 2020

על צמצום דיגיטלי, ומה אפשר לעשות עם כל הזמן הזה שהתפנה פתאום.