צריכה

הזהות שלכם כברדקיסטים, וגם הבלגן שלכם, בסכנת הכחדה.