relax

כולנו קצת מחפשים את עצמנו. בין אם אנחנו תקועים בין ד' אמותנו ובין אם מדובר בשגרה רגילה, בין אם אנחנו בגפנו או עם משפחה וילדים, בין אם אנחנו עמוסים או פנויים - יש לנו שעות פנאי. הנה מה כדאי לעשות כדי להפיק מהן מקסימום של הרגשה טובה
הסלולרי הוא דרך מדהימה לשמור על קשרים, שמחה ושפיות בתקופה הזו. אבל לפעמים גם הוא הופך להיות סוס טרויאני לדאגות ומועקה. מה יש ליוונים הסטואים להגיד על סוסים טרויאנים בווטסאפ?
התעוררתם באמצע הלילה ולא מסוגלים לחזור לישון? הנה כמה הצעות איך להערים על המוח שלנו עד שהוא נהיה מאוד... מאוד... ישנוני